Reference

Dobrý den,

Těší mne, že se zajímáte o moje reference.

Myslím, že pro tento účel jsou nejvhodnější konkrétní ukázky mojí tvorby, které vypovídají nejlépe o tom, čím se vlastně zabývám.

 

C++ FEL ČVUT (2004-2005) Diplomová práce Detektor DTMF pro DSP TMS320C671
zdrojový kód
PHP3 pro sebe, 2009 Toaster MP3 frontend k mpg123 pro http server
PHP5, LISP/ VBA COREX s.r.o (2009-2011) Systém na správu výkresů  AutoLISP -> bash -> mysql -> httpd
PHP5+ZF BMB-Green s.r.o. (2012-2013) Systém pro fakturaci telefonních hovorů zákazníkům MVC aplikace s použitím Apache2, PHP5.3, Zend Framework 1.12, mySQL 5.5, memcached atd…